Zaimki względne

(Pronouns: relative)


Zaimki wzgledne - wprowadzenie

who, which, that

Zdania wzgledne informuja nas o osobie lub rzeczy, o której mówi rozmówca lub podaja bardziej szczególowe informacje na temat wspomnianej przez rozmówce osoby lub rzeczy.

"Who", "which" i "that" to zaimki wzgledne, które stosujemy aby:
Przykład

  1. The man is an English teacher. He lives in London.
     
W drugim przykładzie "who" wprowadza zdanie względne. Zdanie względne musi posiadać podmiot, a zatem "who" zastępuje "He", ponieważ nie możemy powtórzyć słów "He" lub "The man".

Zdanie względne dostarcza informacji na temat wspomnianego mężczyzny.

Zastosowanie zaimków

Przykład

  1. What is a fork?
     


Więcej przykładów

This is the woman. She works in my office.
This is the woman who / that works in my office.

A woman called. She wanted your email address.
The woman who / that called wanted your email address.

This is the book. I enjoyed it.
This is the book which / that I enjoyed.

Praktyka

Complete the sentences with "who" or "which":

.
1)
That's the house    I want to buy.

 
2)
A doctor is a person    looks after sick people.

 
3)
The woman    got the job was very clever.

 
4)
The film    we enjoyed the most was three hours long.

 
5)
The actor    is standing next to him is very famous.

 
6)
An aeroplane is something    flies.

 

Dalsza praktyka

Complete the sentences with "who" or "which":
.
1)
That's the dog    bit him.

 
2)
This is the place    I saw in the book.

 
3)
Mary is the singer    was in the accident.

 
4)
The homework    I forgot to do was very important.

 
5)
The woman    is the new director is from the USA.

 
6)
My sister    lives in Australia is a nurse.

 


Użyj zaimka względnego that, aby połączyć dwa odrębne zdania w jedno zdanie.
.
1)
This is the pen. It is broken.
  

 
2)
Robert is the man. He stole my phone.
  

 
3)
This is the house. It's the most expensive one on the street.
  

 
4)
There's the restaurant. It isn't very good.
  

 

Dalsza nauka

Zobacz intermediate worksheet, aby dowiedzieć się więcej:

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video