Forma “to be”

(To be)


Wstep

Czasownika "to be" używamy z
Na przykład:

Present Past
I am tired. / I'm tired. I was tired.
She is a doctor. / She's a doctor. She was a doctor.
They are students. / They're students. They were students.
I am here. I was here.
We are at the hospital. We were at the hospital.

Część I - "be" (zdanie twierdzące)

Formy czasownika "to be" :
"am", "is", "are" / "'m", "'s", "'re"
lub "was" / "were".


For example - present:

I am

(I'm)
happy.
She / He / It is

(She's / He's / It's)
You
We
They
are

(You're
We're
They're)

I am

(I'm)
an engineer.
She / He / It is

(She's / He's / It's)
You are

(You're
We're
They're)
an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

For example - past:

I
She / He / It
was happy.
You
We
They
were
I
She / He / It
was an engineer.
You were an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika "to be".

Present
.
1)
I    hungry.

 
2)
My sister and I    singers.

 
3)
My dog    very young.

 

Past
.
1)
It    a dangerous mountain.

 
2)
They    late for work.

 
3)
The house    very old.

 

Część II - "be" (zdanie przeczące))

Zdanie przeczące tworzymy przy użyciu
"am not", "is not", "are not" / "'m not", "isn't", "aren't"
lub "wasn't" / "weren't".For example - present:

I am not
'm not
happy.
She / He / It is not
isn't
You
We
They
are not
aren't

I am not
'm not
an engineer.
She / He / It is not
isn't
You are not
aren't
an engineer.
engineers.
We
They
are not
aren't
engineers.

For example - past:

I
She / He / It
was not
wasn't
happy.
You
We
They
were not
weren't

I
She / He / It
was not
wasn't
an engineer.
You were not
weren't
an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami przeczącymi czasownika "to be".

Present
.
1)
Polly    an actress.

 
2)
David and Jim    fat.

 
3)
I    a good swimmer.

 

Past
.
1)
The weather    good yesterday.

 
2)
My parents    poor.

 
3)
We    at the cinema last night.

 

Część III - "be" (pytania)

Pytania tworzymy stawiając
"am", "is", "are" lub "was", "were" przed podmiotem.


For example - present:

Am I happy?
Is she / he / it
Are you
we
they

Am I an engineer?
Is she / he / it
Are you an engineer?
engineers?
we
they
engineers?

For example - past:

Was I
she / he / it
happy?
Were you
we
they

Was I
she / he / it
an engineer?
Were you an engineer?
engineers?
we
they
engineers?

Praktyka

Uzupełnij pytania właściwymi formami czasownika "to be".

Present
.
1)
   Pierre French?

 
2)
   the books on the shelf?

 
3)
   I late?

 

Past
.
1)
   your parents at home?

 
2)
   he a fireman.

 
3)
   I right?

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
My sister ____ a famous sportswoman.
 

 

2)
The supermarket ____ open today.
 

 

3)
____ you upset?
 

 

4)
____ a dentist?
 

 

5)
We ____ excited about the trip.
 

 

6)
I ____ there.
 

 

Dowiedz się więcej

Czasownik "be" jest także czasownikiem posiłkowym (pomocniczym); używa się go do tworzenia czasów ciągłych:
Kliknij w jeden z powyższych linków, aby zapoznać się z objaśnieniem poszczególnych czasów.

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video