Strona główna Gramatyka Początkujący Forma “to be”

Forma “to be”

(To be)


Wstep

Czasownika "to be" używamy z
Na przykład:

Czas teraźniejszy Czas przeszły
I am tired. / I'm tired. I was tired.
She is a doctor. / She's a doctor. She was a doctor.
They are students. / They're students. They were students.
I am here. I was here.
We are at the hospital. We were at the hospital.

Część I - "be" (zdanie twierdzące)

Formy czasownika "to be" :
"am", "is", "are" / "'m", "'s", "'re"
lub "was" / "were".


Przykłady użycia - czas teraźniejszy

I am

(I'm)
happy.
She / He / It is

(She's / He's / It's)
You
We
They
are

(You're
We're
They're)

I am

(I'm)
an engineer.
She / He / It is

(She's / He's / It's)
You are

(You're
We're
They're)
an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Przykłady użycia - czas przeszły

I
She / He / It
was happy.
You
We
They
were
I
She / He / It
was an engineer.
You were an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika "to be".


Czas teraźniejszy
 • I hungry.
   
 • My sister and I singers.
   
 • My dog very young.
   

Czas przeszły
 • It a dangerous mountain.
   
 • They late for work.
   
 • The house very old.
   

Część II - "be" (zdanie przeczące))

Zdanie przeczące tworzymy przy użyciu
"am not", "is not", "are not" / "'m not", "isn't", "aren't"
lub "wasn't" / "weren't".Przykłady użycia - czas teraźniejszy

I am not
'm not
happy.
She / He / It is not
isn't
You
We
They
are not
aren't

I am not
'm not
an engineer.
She / He / It is not
isn't
You are not
aren't
an engineer.
engineers.
We
They
are not
aren't
engineers.

Przykłady użycia - czas przeszły

I
She / He / It
was not
wasn't
happy.
You
We
They
were not
weren't

I
She / He / It
was not
wasn't
an engineer.
You were not
weren't
an engineer.
engineers.
We
They
engineers.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami przeczącymi czasownika "to be".


Czas teraźniejszy
 • Polly an actress.
   
 • David and Jim fat.
   
 • I a good swimmer.
   

Past
 • The weather good yesterday.
   
 • My parents poor.
   
 • We at the cinema last night.
   

Część III - "be" (pytania)

Pytania tworzymy stawiając
"am", "is", "are" lub "was", "were" przed podmiotem.


Przykłady użycia - czas teraźniejszy

Am I happy?
Is she / he / it
Are you
we
they

Am I an engineer?
Is she / he / it
Are you an engineer?
engineers?
we
they
engineers?

Przykłady użycia - czas przeszły

Was I
she / he / it
happy?
Were you
we
they

Was I
she / he / it
an engineer?
Were you an engineer?
engineers?
we
they
engineers?

Praktyka

Uzupełnij pytania właściwymi formami czasownika "to be".


Czas teraźniejszy
 • Pierre French?
   
 • the books on the shelf?
   
 • I late?
   

Czas przeszły
 • your parents at home?
   
 • he a fireman.
   
 • I right?
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.

Sprawdz wynik

Dowiedz się więcej

Czasownik "be" jest także czasownikiem posiłkowym (pomocniczym); używa się go do tworzenia czasów ciągłych:
Kliknij w jeden z powyższych linków, aby zapoznać się z objaśnieniem poszczególnych czasów.

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego