Przymiotniki: ed czy ing

(Adjectives: ed or ing)


Wstep

Czasownika w formie present participle lub past participle możemy użyć jako przymiotnika, jeśli czasownik ten nawiązuje do jakiegoś efektu.

Czasownik w formie present participle (z końcówką "–ing") może funkcjonować jako przymiotnik opisujący podmiot, który wywiera na coś wpływ. Czasownik w formie past participle (z końcówką "–ed") może funkcjonować jako przymiotnik opisujący podmiot, który ulega czyjemuś wpływowi.

Przyklady:

Przymiotniki od czasownika "surprise":

Forma -ed czy -ing?

Przykłady czasowników , które po dodaniu odpowiedniej końcówki mogą funkcjonować jako przymiotniki:

Czasownik główny
(opisujący efekt)   
przymiotnik "-ing"
(present participle)   
przymiotnik "–ed"
(past participle)   
bore boring bored
disappoint disappointing disappointed
disgust disgusting disgusted
embarrass embarrassing embarrassed
exhaust exhausting exhausted
excite exciting excited
interest interesting interested
satisfy satisfying satisfied
shock shocking shocked
surprise surprising surprised
tire tiring tired

Przykłady

Form participle używamy tak jak innych przymiotników, na przykład:

z "be":


przed rzeczownikiem:


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi przymiotnikami utworzonymi od rzeczowników podanych w nawiasach:

.
1)
They enjoyed the film but the ending was    . (shock)

 
2)
The results of the experiment led to some    conclusions. (interest)

 
3)
She worked until late last night. She was very    this morning. (tire)

 
4)
I left the party because I was    . (bore)

 

Forma participle jako przymiotnik: stopień wyższy i najwyższy


Stopień wyższy i najwyższy przymiotników w formie participle tworzymy poprzez dodanie słów "more" / "most" i "less" / "least":

stopień wyższy
  • The exhibition was more interesting than I expected.
  • His second book was less interesting than the first.
stopień najwyższy
  • He was the most excited member of the audience.
  • It’s the least exciting painting at the exhibition.

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
I'm ____ about my holiday next week.
 

 

2)
She ____ with his answer.
 

 

3)
His presentation was very ____.
 

 

4)
They ____ by the children's behaviour.
 

 

5)
I don’t like to speak in public. It is ____.
 

 

6)
The end of year results ____.
 

 


Create a free Getting Started account



Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video