Strona główna Gramatyka średnio zaawansowany Przymiotniki: ed czy ing

Przymiotniki: ed czy ing

(Adjectives: ed or ing)


Wstep

Czasownika w formie present participle lub past participle możemy użyć jako przymiotnika, jeśli czasownik ten nawiązuje do jakiegoś efektu.

Czasownik w formie present participle (z końcówką "–ing") może funkcjonować jako przymiotnik opisujący podmiot, który wywiera na coś wpływ. Czasownik w formie past participle (z końcówką "–ed") może funkcjonować jako przymiotnik opisujący podmiot, który ulega czyjemuś wpływowi.

Przyklady:

Przymiotniki od czasownika "surprise":

Forma -ed czy -ing?

Przykłady czasowników , które po dodaniu odpowiedniej końcówki mogą funkcjonować jako przymiotniki:

Czasownik główny
(opisujący efekt)   
przymiotnik "-ing"
(present participle)   
przymiotnik "–ed"
(past participle)   
bore boring bored
disappoint disappointing disappointed
disgust disgusting disgusted
embarrass embarrassing embarrassed
exhaust exhausting exhausted
excite exciting excited
interest interesting interested
satisfy satisfying satisfied
shock shocking shocked
surprise surprising surprised
tire tiring tired

Przykłady

Form participle używamy tak jak innych przymiotników, na przykład:

z "be":


przed rzeczownikiem:


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi przymiotnikami utworzonymi od rzeczowników podanych w nawiasach:

 • They enjoyed the film but the ending was . (shock)
   
 • The results of the experiment led to some conclusions. (interest)
   
 • She worked until late last night. She was very this morning. (tire)
   
 • I left the party because I was . (bore)
   

Forma participle jako przymiotnik: stopień wyższy i najwyższy


Stopień wyższy i najwyższy przymiotników w formie participle tworzymy poprzez dodanie słów "more" / "most" i "less" / "least":

stopień wyższy
 • The exhibition was more interesting than I expected.
 • His second book was less interesting than the first.
stopień najwyższy
 • He was the most excited member of the audience.
 • It’s the least exciting painting at the exhibition.

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.Sprawdz wynik

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego