Strona główna Gramatyka Zaawansowany Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have

Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have

(Modals: can't have/ must have / might have)


Wstep

Czasowników modalnych "must have", "can't have" i "might have" używamy do wyrażenia przypuszczeń i domysłów odnośnie wydarzeń z przeszłości, które według nas zdecydowanie miały lub nie miały miejsca, lub prawdopodobnie miały miejsce, zgodnie z naszą wiedzą, informacją, dowodem lub jego brakiem.

Czasowników modalnych "must have", "can't have" i "might have" używamy w ten sam sposób, co czasu Present Perfect - gdy opisujemy wydarzenie, które miało lub nie miało miejsca w przeszłości i jest nadal prawdziwe w teraźniejszości.

Forma

"Must have", "can't have" i "might have" używamy z czasownikiem głównym w formie past participle:


prawdopodobieństwo osiągnięcia właściwego wniosku podmiot czasownik modalny czasownik główny (past participle)
na pewno się wydarzy I
You
We
They
He / She / It
must have been
seen
taken
spoken
to France.
the movie.
the medicine.
to the manager.
na pewno się nie wydarzy can't have
możliwe, że się wydarzy might (not) have

Zdanie twierdzące i przeczące

"Must have" używamy jedynie w zdaniu twierdzącym: wierzymy, że sytuacja na pewno miała miejsce.

"Can't have" używamy jedynie w zdaniu przeczącym: wierzymy, że sytuacja na pewno nie miała miejsca (przeciwieństwo "must have").

Formę przeczącą "might have" utworzymy poprzez dodanie "not": wierzymy, że opisywane wydarzenie nie miało miejsca, lecz nie jesteśmy tego pewni. "Might not" możemy skrócić do "mightn't".

Użycie "by now" i "yet"

"By now" występuje w zdaniach twierdzących, np.:
"Yet" występuje w zdaniach przeczących, np.:

Pytania

"Must have" czy "can't have" nie stosuje się w pytaniach, ponieważ zwrotów tych używamy w odniesieniu do pewnych przekonań. W pytaniach stosujemy zazwyczaj "might have":

Pytanie w formie twierdzącej

czasownik modalny podmiot "have" czasownik główny (past participle)
Might I
you
we
they
he / she / it
have been to France?

Praktyka

Uzupełnij zdania zwrotami "can't have", "must have" lub "might (not) have" używając czasowników podanych w nawiasach:

 • He hard for his exams because his results were very good. (study)
   
 • They the instructions because they looked confused. (not understand)
   
 • She home late last night because she was very tired this morning. (get)
   
 • they to the wrong place? (go)
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Informacje dodatkowe - "might have" i "not"

"might have not"

Oprócz opisanej wyżej, najbardziej powszechnej formy "might not have", możemy użyc również formy "might have not": W drugim zdaniu "not" użyte jest do podkreślenia formy przeczącej czasownika głównego; w tym przypadku "might have" opisuje prawdopodobieństwo, że on jeszcze nie wysłał zaproszeń.
Pytanie w formie przeczącej

Do tworzenia pytań możemy użyć także formy "might not have". Kolejność, w jakiej występuje "not", wpływa na podkreślenie wybranego elementu zdania:

czasownik modalny podmiot "have" czasownik główny (past participle)
Might I
you
we
they
he / she / it
not have been to France?
have not
Mightn't have
 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego