Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have

(Modals: can't have/ must have / might have)


Wstep

Czasowników modalnych "must have", "can't have" i "might have" używamy do wyrażenia przypuszczeń i domysłów odnośnie wydarzeń z przeszłości, które według nas zdecydowanie miały lub nie miały miejsca, lub prawdopodobnie miały miejsce, zgodnie z naszą wiedzą, informacją, dowodem lub jego brakiem.

Czasowników modalnych "must have", "can't have" i "might have" używamy w ten sam sposób, co czasu Present Perfect - gdy opisujemy wydarzenie, które miało lub nie miało miejsca w przeszłości i jest nadal prawdziwe w teraźniejszości.

Forma

"Must have", "can't have" i "might have" używamy z czasownikiem głównym w formie past participle:


prawdopodobieństwo osiągnięcia właściwego wniosku Temat czasownik modalny czasownik główny (past participle)
na pewno się wydarzy I
You
We
They
He / She / It
must have been
seen
taken
spoken
to France.
the movie.
the medicine.
to the manager.
na pewno się nie wydarzy can't have
możliwe, że się wydarzy might (not) have

Zdanie twierdzące i przeczące

"Must have" używamy jedynie w zdaniu twierdzącym: wierzymy, że sytuacja na pewno miała miejsce.

"Can't have" używamy jedynie w zdaniu przeczącym: wierzymy, że sytuacja na pewno nie miała miejsca (przeciwieństwo "must have").

Formę przeczącą "might have" utworzymy poprzez dodanie "not": wierzymy, że opisywane wydarzenie nie miało miejsca, lecz nie jesteśmy tego pewni. "Might not" możemy skrócić do "mightn't".

Użycie "by now" i "yet"

"By now" występuje w zdaniach twierdzących, np.:
"Yet" występuje w zdaniach przeczących, np.:

Pytania

"Must have" czy "can't have" nie stosuje się w pytaniach, ponieważ zwrotów tych używamy w odniesieniu do pewnych przekonań. W pytaniach stosujemy zazwyczaj "might have":

Pytanie w formie twierdzącej

czasownik modalny Temat "have" czasownik główny (past participle)
Might I
you
we
they
he / she / it
have been to France?

Praktyka

Uzupełnij zdania zwrotami "can't have", "must have" lub "might (not) have" używając czasowników podanych w nawiasach:
.
1)
He    hard for his exams because his results were very good. (study)

 
2)
They    the instructions because they looked confused. (not understand)

 
3)
She    home late last night because she was very tired this morning. (get)

 
4)
   they    to the wrong place? (go)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
Sarah thinks she ____ her purse on the bus.
 

 

2)
She ____ the train instead of the bus.
 

 

3)
They ____ the project yet because they only started work on it this week.
 

 

4)
She ____ received the invitation yet.
 

 

5)
If he had understood the consequences, he ____ the email.
 

 

6)
He is late for this appointment. His train ____ delayed.
 

 

Informacje dodatkowe - "might have" i "not"

"might have not"

Oprócz opisanej wyżej, najbardziej powszechnej formy "might not have", możemy użyc również formy "might have not": W drugim zdaniu "not" użyte jest do podkreślenia formy przeczącej czasownika głównego; w tym przypadku "might have" opisuje prawdopodobieństwo, że on jeszcze nie wysłał zaproszeń.
Pytanie w formie przeczącej

Do tworzenia pytań możemy użyć także formy "might not have". Kolejność, w jakiej występuje "not", wpływa na podkreślenie wybranego elementu zdania:

czasownik modalny Temat "have" czasownik główny (past participle)
Might I
you
we
they
he / she / it
not have been to France?
have not
Mightn't haveCreate a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video