Składnia czasowników

(Verb patterns)


Wstep

Po niektórych czasownikach może wystąpić "to" + czasownik.

Inne czasowniki muszą być zakończone gerundem ("-ing").

Niektóre czasowniki mogą być zakończone obiema formami.

Przykłady

Przykłady czasowników, po których występuje "to" + czasownik: Przykłady czasowników, po których występuje czasownik w formie "–ing": Przykłady czasowników, po których mogą wystąpić obie formy:

Praktyka

.
1)
Susan loves    horses. (ride)

 
2)
My father needs    to the hospital. (go)

 
3)
I don't mind    . (wash up)

 
4)
Don't forget    the bathroom. (clean)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
We really enjoyed ____ the city last weekend.
 

 

2)
Julie doesn't mind ____ extra hours.
 

 

3)
My brother hates ____ for a walk.
 

 

4)
I promise ____ the report tomorrow.
 

 

5)
Would you like ____ my umbrella.
 

 

6)
They want ____ the highest mountain.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video