Strona bierna

(Passive)


Wstep

Strony biernej używamy: Strony biernej używamy, gdy dopełnienie (osoba lub rzecz) jako odbiorca czynności jest ważniejsze od osoby lub rzeczy, która jest sprawcą czynności, na przykład: lub gdy nie wiemy kto i jak doprowadził do zaistniałej sytuacji:

Forma

Stronę bierną tworzymy w następujący sposób:
"be" + forma past participle czasownika głównego.

Strona bierna czasu Present Simple - przykłady:

dopełnienie Czasownik "be" Czasownik główny Dopełnienie Temat
The experiment is

isn't
is not
carried out every week by scientists at the university.
The experiments are

aren't
are not
carried out every week.

Czasownik "be"   dopełnienie   Czasownik główny   Dopełnienie   Temat  
Are the experiments carried out every week?

Strona bierna czasu Past Simple - przykłady:

dopełnienie   Czasownik "be"   Czasownik główny   Dopełnienie   Temat  
The experiment was

wasn't
was not
carried out every week by scientists at the university.
The experiments were

weren't
were not
carried out every week.

Czasownik "be"   dopełnienie   Czasownik główny   Dopełnienie   Temat  
Were the experiments carried out every week?

Strona bierna występuje w każdym z czasów angielskich:

Dopełnienie
(odbiorca czynności)  
Czasownik "be"
(różne czasy)  
Czasownik główny
(past participle)  
The dogs are fed.
are being
were
were being
are going to be
will be
have been
will be being
have been being
had been

Powyższe przykłady nie dostarczają nam informacji o tym kto karmi psy. Ta informacja nie jest istotna. W tym przypadku ważne jest to, że psy dostają jedzenie.

Aby zaznaczyć kto lub co jest sprawcą akcji, możemy użyć przyimka "by":

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc stronę bierną czasu Past Simple:

.
1)
The Eiffel Tower    in 1889. (build)

 
2)
Two World Wars    during the 20th century. (fight)

 
3)
How many sonnets    by William Shakespeare? (write)

 
4)
The internet    by many different people. (create)

 

Further practice

.
1)
The orchestra ____ by Mario Lopez.
 

 

2)
The houses ____.
 

 

3)
The costumes ____ by the art department.
 

 

4)
The new law ____.
 

 

5)
The trees ____ cut down.
 

 

6)
The grass ____ cut too many times.
 

 

Informacje dodatkowe

Strony biernej używamy również wtedy, gdy nie chcemy wspominać o tym kto lub co jest sprawcą akcji:
Strony biernej możemy użyć również po czasownikach modalnych:

Present

Strona czynna – The staff should make the beds every day.
Strona bierna – The beds should be made every day.

Past
Strona czynna – The staff should have made the beds every day.
Strona bierna – The beds should have been made every day.

Informacje dla zaawansowanych

Przykłady użycia strony biernej:

Strony biernej zazwyczaj nie używa się w czasie Perfect Continuous, chociaż jest to poprawne gramatycznie. Użycie czasów Perfect Continuous w stronie biernej nie brzmi naturalnie.

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video