Strona główna Gramatyka Zaawansowany Inwersja

Inwersja

(Inversion)


Wstep

Inwersja polega na zamianie pozycji podmiotu i czasownika posiłkowego lub modalnego.

Inwersji używamy w następujących przypadkach:

Przykłady

* Zauważ, że inwersja w zdaniu głównym występuje po wyrażeniach typu "only after", "only if", "only when".

Inne przykłady


Wyrażenia przysłówkowe o charakterze przeczącym


Przykłady

* Zauważ, że czasowniki w zdaniach przeczących przyjmują formę twierdzącą, jeżeli występują po wyrażeniach przysłówkowych o charakterze przeczącym.

Praktyka

Utwórz zdania z wyrażeniami przysłówkowymi:

 • You mustn't let the dog off its lead.
  Under no circumstances the dog off its lead.
   
 • She had never been there.
  At no time there.
   
 • I am hardly ever late for work.
  Rarely late for work.
   
 • This is not acceptable.
  In no way acceptable.
   

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d:Sprawdz wynik

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna