Inwersja

(Inversion)


Wstep

Inwersja polega na zamianie pozycji podmiotu i czasownika posiłkowego lub modalnego.

Inwersji używamy w następujących przypadkach:

Przykłady

* Zauważ, że inwersja w zdaniu głównym występuje po wyrażeniach typu "only after", "only if", "only when".

Inne przykłady


Wyrażenia przysłówkowe o charakterze przeczącym


Przykłady

* Zauważ, że czasowniki w zdaniach przeczących przyjmują formę twierdzącą, jeżeli występują po wyrażeniach przysłówkowych o charakterze przeczącym.

Praktyka

Utwórz zdania z wyrażeniami przysłówkowymi:

.
1)
You mustn't let the dog off its lead.
Under no circumstances    the dog off its lead.

 
2)
She had never been there.
At no time    there.

 
3)
I am hardly ever late for work.
Rarely    late for work.

 
4)
This is not acceptable.
In no way    acceptable.

 

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d:
.
1)
Seldom ____ on holiday as children.
 

 

2)
Scarcely ____ the house when it started to rain.
 

 

3)
____ more hard-working, she would have a job.
 

 

4)
Out in the garden ____.
 

 

5)
On no account ____ the phone.
 

 

6)
Not only ____ but he was rude as well.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video